Phở thố đá

89.000

Thường được mua cùng
Phở Thố 5 + Bánh mì thêm + Mì thêm + Bánh thêm
Giá cho tất cả:   111.000