Phở thố đá

89.000

Thường được mua cùng
Phở Thố 5 + Bánh thêm + Mì thêm + Bánh mì thêm
Giá cho tất cả:   111.000