Lẩu 109k

109.000

Gồm 3 loại toping (1 đến 2 người): sườn, viên, móng, thăn bàn, ba chỉ bò, gù bò…

Thường được mua cùng